ประเภทของกราฟ Breakout แบบต่างๆใน Forex

ในการเทคนิคการเทรด Breakout ต้องทำการศึกษาการเคลื่อนที่ของราคากราฟซึ่งจะอยู่ในแนวรับ (support) และแนวต้าน (Resistance) การทะลุกรอบ (Breakout) จะมีการทะลุกรอลอยู่ 2 ประเภทคือ

Continuation breakouts การทะลุกรอบตามเทรนด์
Reversal breakouts การทะลุกรอบสวนเทรนด์

ซึ่งจะใช้วิธีเทรดฟอเร็กซ์ Trade The Break ในการทำกำไร

และ
False breakouts การที่ราคาไม่สามารถทะลุกรอบไปได้ ซึ่งจะใช้เทคนิค Fade The Break ในการเทรดทำกำไร

Continuation breakouts คือการทะลุกรอบตามเทรนด์ต่อเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งก่อนที่จะทะลุราคาจะเหวี่ยงตัวหรือสวิงในช่วงแนวรับและแนวต้าน บางตำราเรียกว่า Consolidation
ราคาเหวี่ยงตัวรอทะลุกรอบ (Breakout)
ราคาเหวี่ยงตัวรอทะลุกรอบ (Breakout)เมื่อราคาไม่เหวี่ยงตัวอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดการทะลุกรอบ Breakout ซึ่ง Continuation Breakouts คือการทะลุกรอบตามเทรนด์ตามภาพตัวอย่างด้นล่าง
Continuation Breakouts
Continuation Breakouts ราคาทะลุกรอบตามเทรนด์
จากภาพตัวอย่างด้านบนเป็นการทะลุกรอบในเทรนด์ขาลง Downtrend ของราคา

Reversal breakouts คือ การที่ราคาทะลุกรอบสวนทางเทรนด์หรือกลับตัวจากเทรนด์ ลักษณะการเกิด Revesal breakouts จะคล้ายกับ Continuation ซึ่งจะมีช่วงที่ราคาสวิงตัวอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านตามภาพตัวอย่างด้านล่าง
ราคาสวิงตัวรอกลับตัวสวนทางเทรนด์ก่อนหน้า
ราคาสวิงตัวรอกลับตัวสวนทางเทรนด์ก่อนหน้า
หลงจากนั้นจะเคลื่อนตัวในทิศตรงกันข้ามกับเทรนด์

Reversal breakouts ราคาทะลุกรอบสวนเทรนด์
Reversal breakouts ราคาทะลุกรอบสวนเทรนด์

จากภาพตัวอย่างด้านบนเป็นการทะลุกรอบสวนทางเทรนด์ปัจจุบัน

False breakouts คือ การที่เกิดแท่งเทียนที่มีราคาเหนือกว่าแนวรับ หรือแนวต้าน แต่ไม่สามารถ ปิดตัวเหนือแนวรับหรือแนวต้านได้ ใช้กลยุทธ์ Fade The Break ในการเทรดทำกำไร ตัวอย่างกราฟ False Breakouts มีภาพตัวอย่างด้านล่าง
False breakout
False breakout
ตัวอย่างการเกิด False Breakout

ก่อนการเทรดอยากให้ลองใช้บัญชี Demo เพื่อทดสอบกลยุทธ์และศึกษาการแกว่งตัวของกราฟ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดเสียก่อน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น