กลยุทธ์เทรดฟอเร็กซ์ด้วย SMA 3 เส้นและใช้ได้กับทุก TimeFrame

สำหรับคนที่ต้องการเทรดฟอเร็กในลักษณะการมองเทรดของตลาด วันนี้เราจะไปชมตัวอย่างวิธีการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยลักษณะของ Momentum Swing Trading Strategy อีกหนึ่งแนวคิดวิธีการเทรดฟอเร็กซ็ที่น่าสนใจเป็นการใช้อินดิเคเตอร์ Triple Simple Moving Average (Triple SMA)  เราจะไปดูว่าความหมายของอินดิเคเตอร์ SMA ทั้ง 3 ตัว ช่วยในการเข้าเทรดฟอเร็กซ์ได้อย่างไรบ้าง

Main trend line เซ็ตค่า SMA Period 200 (สีดำ)
Fast trend line เซ็ตค่า SMA Period 8 (สีส้ม)
Slow trend line เซ็ตค่า SMA Period 25 (สีเขียว)

โดย Main Trend จะใช้ดูว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง ส่วนเส้น SMA8 และ SMA25 จะใช้เป็นตัวช่วยในการเข้าซื้อหรือขายในตลาดฟอเร็กซ์

วิธีเข้า buy เพื่อทำกำไร
วิธีเข้า buy เพื่อทำกำไร
วิธีเข้า buy เพื่อทำกำไร SMA
- รอให้ราคาอยู่เหนือเส้น SMA200 เพื่อมั่นใจว่านี่เป็นเทรนดขาขึ้น
- รอให้เส้น SMA8 สีส้ม ตัดเหนือเส้น SMA25 สีเขียว
ทำกำไรได้กี่ Pips
- ปิดคำสั่งเมื่อเส้น SMA8 ตัดลงเส้น SMA25 อีกครั้งวิธีเข้า sell เพื่อทำกำไร
วิธีเข้า sell เพื่อทำกำไร
วิธีเข้า sell เพื่อทำกำไร Tiple SMA
- รอให้ราคาอยู่ใต้เส้น SMA200 เพื่อมัน่ใจว่านี้เป็นเทรนด์ขาลง
-รอให้เส้น SMA8 สีส้ม ตัดลงเส้น SMA25 สีเขียว
ทำกำไรได้กี่ Pips
- เช่นกันกับการซื้อคือปิดคำสั่งเมื่อเส้น SMA8 ตัดกับเส้น SMA25 อีกครั้ง

ในบทความ forexop.com ที่มาของกลยุทธ์นี้ไม่ได้กล่าวถึงการตั่งค่าขาดทุนไว้ แต่ควรจะตั้งไว้อย่างน้อย 30 pips หรือตามแนวรับแนวต้านของราคา

ความผิดพลาดของการเทรดฟอเร็กซ์กลยุทธ์นี้ควรจะหลีกเลี่ยงสัญญาณเทรดที่เกิดขึ้นต่อไป
- กรณีเข้า Buy ไม่ควรเข้าเทรดเมื่อเกิดสัญญาณเทรดขึ้น (เส้น SMA8 ตัดเหนือเส้น SMA25) แต่ราคามีแน้วโน้มเข้าใกล้เส้น SMA200 (Main Trend)
- กรณีข้า Sell ไม่ควรเข้าเทรดเมื่อเกิดสัญญาณเทรดขึ้น (เส้น SMA8 ตัดลงเส้น SMA25) แต่ราคามีแนวโน้มเข้าใกล้เส้น SMA200 เช่นกัน
- ไม่เข้าเทรนด์ในช่วงประกาศข่าวใหญ่หรือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ราคาวิ่งกลับตัวจากเทรนด์
False Signal
False Signal สัญญาณเทรดที่ผิดพลาด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น